Undertaksspecialist

med lång tradition

LAGERFÖRSÄLJNING

Vi har allt du behöver för undertak; bärverk, takskivor och tillbehör Det mesta från de bästa.

VISA MER

                                                                          

FYNDHYLLAN

Tillfälliga restpartier och fynd på separat sida

Uppdaterad med nya produkter 2024-02-16

VISA FYND

ENTREPRENADPROJEKT

Din kravspecifikation är din egen. Undertak i skola, ett daghem, ett sjukhus, ett kontor, en tillverkningslokal, en affär eller en bostad skiljer sig åt. Kontakta oss för professionell hjälp.

VISA MER
Ingen av våra kunder ska gå i taket

Vårt mål är att varje kund ska vara nöjd när vi lämnar lokalen, efter väl förrättat värv. I själva verket beror vår framtid på att kunderna är så nöjda att de gärna rekommenderar oss till andra. Det är det kanske viktigaste skälet till att vi koncentrerat oss på det vi är bra på. Målet är att alltid ha nöjda kunder.


Vårt oberoende kommer också dig som kund tillgodo. Det betyder att vi är fria att vid varje tillfälle välja det material, den leverantör och det arbetssätt som bäst möter dina krav. 

Vi sätter undertak

STILRENT & PROFESSIONELLT

’Taka’ är ett gammalt fint svenskt ord för ’att förse med tak’. Det är just vad vi gör. Förser med undertak - bland annat. Inredningar baserade på systemväggar och industriakustik är exempel på andra områden där vi också har lång erfarenhet. Och vill du göra jobbet själv så kan du köpa materialet hos oss.


Eftersom vi inte är knutna till någon speciell leverantör är vi dessutom fria att välja de lösningar och det material som passar bäst för varje tillfälle. Vare sig vi monterar, eller du. Vilket du än väljer är vår strävan att erbjuda dig en lösning som är både professionellt kreativ och kostnadseffektiv.