Om oss


Nordisol Akustik Stockholm AB startades 1987. Under de drygt 40 år som vi varit verksamma har vi skaffat oss en gedigen erfarenhet om alla former av entreprenad och olika behov av lösningar när det gäller undertak. Därför kan vi arbetsgången från idé, projektledning, probleminventering, materialanskaffning, kostnadsuppföljning, kontakt med leverantör och samarbete fram till färdigt tak. Vi är medlem i Sveriges Byggindustrier & Svenskt Näringsliv.

Nordisol Akustik Stockholm AB

40 ÅR I BRANSCHEN

I FLERA GENERATIONER


Nordisol Akustik Stockholm är en del i en rikstäckande samarbetsgrupp av entreprenadföretag som finns på flera platser i Sverige. Bolagen i gruppen är helt fristående, men vi hjälper varandra genom samarbete och erfarenhetsutbyte och stärker på så sätt vår ställning i Undertakssverige.


Våra sammarbetspartners:

Nordisol Akustik Göteborg AB

Lindström Undertak AB

Perakustik AB

Intermontage AB

Byggakustik i Karlstad AB

Människorna du möter


I en liten och smidig organisation som vår spelar självständigt tänkande, initiativkraft, kreativitet och noggrannhet stor roll. Det är strängt taget en beskrivning av oss som arbetar här. Och på de nya arbetskamrater, som vi söker då och då. Naturligtvis är en god utbildning både ett krav och en nödvändighet. Som medlem i Sveriges Byggindustrier utbildar vi vår personal, för att ytterligare höja kompetensen. Något som bl a ger yrkesbevis till våra montörer.

Projektledning

Mats Oscarsson

070-527 60 85

Transporter

Ove Andersson

070-536 27 58

Projektledning

Stefan Nordahl

070-536 27 50

Skyddsombud

Tobias Stark


VD / Projektledning

Johan Westman

073-654 71 81

Ekonomi & Administration

Ewa Odenmark

08-36 27 50

Lagerförsäljning

Bengt Nikolaisen

08-36 16 60

Kvalité och Miljö


Det finns flera skäl för oss att arbeta efter ett fungerande kvalitets- och miljösystem:


Det vi producerar ska med god kvalitet bidra till en bra miljö för våra kunder och deras  kunder, patienter, medarbetare. Därför vore det obegåvat  att göra något bra av det som syns och sedan slarva  bakom kulisserna. Bevisbördan när det gäller byggkvalitet vilar  på oss - leverantörerna. Det handlar om trovärdighet.


Våra uppdragsgivare kräver av oss att vi har en policy för miljö- och kvalitetsfrågor. Och att vi följer den. Det handlar om överlevnad.


Det låter kanske lite storvulet. Men vi tror att även ett mindre företag som vi kan bidra till att göra världen ​lite bättre. Högre kvalitet och aktiv miljömedvetenhet är bra för alla: För kunderna, för oss och för våra barn. Det  handlar om framtiden.


GDPR - Integritetspolicy

Miljöpolicy


Vi ska erbjuda produkter och tjänster med hänsyn tagen till både människa och miljö och genom detta verka för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Detta ska uppnås genom att

  • engagera samtliga anställda i miljöfrågor genom information och fortlöpande diskussion.
  • aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter i miljöfrågor och verka för att en ofarlig och sund inomhusmiljö skapas.
  • Vår organisation har korta beslutsvägar där alla anställda känner och tar ansvar för sin del av åtagandet.
  • arbeta för att våra tjänster och produkter uppnår eller överträffar lagar, förordningar eller andra krav inom miljöområdet.
  • samordna och reducera person- och materialtransporter samt aktivt verka för att i största möjliga omfattning återvinna restprodukter.

Kvalitetspolicy


Vår verksamhet grundas på en väl genomtänkt planering som ska leda till en slutprodukt där både kunden och vår egen organisation kan känna att ett tillfredställande arbete har utförts. Detta arbete åstadkoms genom att följa ett kvalitetssystem där alla känner sig delaktiga i vår strävan att uppnå god kvalitet och med ett aktivt miljötänkande. Genom uppföljning ska systemet ge oss erfarenhetsåterföring.

Följande punkter utgör grunden för vårt kvalitetstänkande:

  • Vi ska uppfylla kundens krav på kvalitet och miljö för såväl våra produkter som våra tjänster.
  • Våra egna krav på kvalitet och miljö ska fortlöpande ses över och förbättras.
  • Vår organisation har korta beslutsvägar där alla anställda känner och tar ansvar för sin del av åtagandet.
  • Vi ska leverera prisvärda, felfria produkter och tjänster.
  • Vår strävan är att varje uppdrag ska ge en nöjd kund som återkommer med nya uppdrag till oss.