Tjänster / Entreprenader


Vårt mål är att varje kund ska vara nöjd när vi lämnar lokalen, efter väl förrättat värv. I själva verket beror vår framtid på att kunderna är så nöjda att de gärna rekommenderar oss till andra. Det är det kanske viktigaste skälet till att vi koncentrerat oss på det vi är bra på. Målet är att alltid ha nöjda kunder.


Vårt oberoende kommer också dig som kund tillgodo. Det betyder att vi är fria att vid varje tillfälle välja det material, den leverantör och det arbetssätt som bäst möter dina krav.

Entreprenader

Ritningar, design och projektledning

Din kravspecifikation är din egen.

Undertak i en skola, ett daghem, ett sjukhus, ett kontor, en tillverkningslokal, en affär eller en bostad skiljer sig åt. Kontakta oss för professionell hjälp.


Tex när det gäller:

  • hur lätt det är att göra rent
  • hur enkelt det kan demonteras
  • brandmotstånd
  • ljudabsorption
  • ljusreflektans
  • luftfuktighet
  • slagtålighet
  • utseende


Ett fult undertak, kanske med synliga rör och ledningar, skapar ingen trivsel. Ett vackert undertak döljer installationer, minskar ljudnivån och gör lokalen behagligare att vistas i. Det skapar positiva effekter för arbetsglädje och kundtrivsel.
Montering av rätt undertak kräver kunskap och erfarenhet. Både för att välja rätt material och att montera undertak på rätt sätt.


Industriakustik
Ett sätt att minska kostnader för ohälsa pga. arbetsmiljön är att dämpa buller i lokalerna. Vi kan göra det genom att t ex installera ljudabsorbenter i tak och väggar eller klä in maskiner.


Entreprenadförfrågan

Johan Westman

johan.westman@nordisolakustik.se

Tfn 073-654 71 81